அமைதியாகப் போராடும் மக்களை தாக்கினால் தமிழக அதிமுக அரசு வீழ்ந்து போகும்! இசுலாமியர்களை தனிமைப்படுத்த நினைக்காதே! போராடும் மக்களுடன் மொத்த தமிழர்களும் நிற்கிறோம்!

அமைதியாகப் போராடும் மக்களை தாக்கினால் தமிழக அதிமுக அரசு வீழ்ந்து போகும்! இசுலாமியர்களை தனிமைப்படுத்த நினைக்காதே! போராடும் மக்களுடன் மொத்த தமிழர்களும் நிற்கிறோம்! – மே பதினேழு ...

சாதி, மதத்தை தூக்கியெறிந்துவிட்டு தமிழர்களாய் நாம் அனைவரும் கோவையில் நீலச்சட்டையுடன் ஒன்றுகூடுவோம்.

சாதி, மதத்தை தூக்கியெறிந்துவிட்டு தமிழர்களாய் நாம் அனைவரும் கோவையில் நீலச்சட்டையுடன் ஒன்றுகூடுவோம். வாருங்கள் தோழர்களே! அண்ணலின் லட்சிய தீபத்தை ஏந்துவோம். சாதி மத சகதியை துடைத்தெறிவோம். ...