விடுதலைப் புலிகள் குற்றவியல் அமைப்பல்ல – புலிகளுக்கு நிதி சேகரித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களையும் விடுவித்தது சுவிஸ் நீதிமன்றம் 

விடுதலைப் புலிகள் குற்றவியல் அமைப்பல்ல என்று தெரிவித்தோடு, புலிகளுக்கு நிதி சேகரித்தார்கள் என்று சுவிட்சர்லாந்து அரசாங்கத்தினால் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டவர்களையும் விடுவித்து 14-6-18 அன்று ...

சுவிட்சர்லாந்து அரசு வழக்கின் பின்னணி அரசியல் குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி

விடுதலைப் புலிகள் குற்றவியல்புடைய அமைப்பல்ல என்ற சுவிஸ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும், தமிழர்கள் மீதான சுவிட்சர்லாந்து அரசின் வழக்கின் பின்னணி அரசியல் குறித்தும் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ...