தமிழக அரசே !! போராடும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்று

தமிழக அரசே! நான்கு நாட்களாக போராடி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்று! ”சம வேலை! சம ஊதியம்” முறையினை உடனே அமல்படுத்து! 2009 க்கு ...

தமிழர் கடலில் கூடுவோம் – தோழர் இளமாறன்

நினைவேந்தல் என்பது பண்பாட்டு நிகழ்வு. அது ஆர்ப்பாட்டமோ, போராட்டமோ அல்ல. அதனால் அதற்கு அனுமதி மறுக்க முடியாது. தமிழர்கள் அனைவரும் கூடுவோம் வாருங்கள். – தமிழர் விடியல் ...