முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு 10 % இட ஒதுக்கீடு எனும் அநீதியை ஆதரிக்கும் கட்சிகளுக்கு சமூக நீதியின் மீது அக்கறை இருக்கிறதா?

முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு 10 % இட ஒதுக்கீடு எனும் அநீதியை ஆதரிக்கும் கட்சிகளுக்கு சமூக நீதியின் மீது அக்கறை இருக்கிறதா? – மே பதினேழு இயக்கம் பாஜக ...

சென்னையில் பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் நடைபெற்ற திருக்குறள் மாநாடு

சென்னையில் பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் திருக்குறள் மாநாடு ஆகஸ்ட் 12, 2019 திங்கள் அன்று நடைபெற்றது. அறிஞர்கள், அடிகளார், படைப்பாளிகள், ஆய்வாளர்கள், பேராசிரியர்கள் என பலரும் ...