தமிழக அரசே! கொரானா நோய் எதிர்ப்புப் பணியில் தமிழ் மருத்துவத்தையும் (சித்த மருத்துவம்) கவனத்தில் எடுத்து செயலாற்றுக

தமிழக அரசே! கொரானா நோய் எதிர்ப்புப் பணியில் தமிழ் மருத்துவத்தையும் (சித்த மருத்துவம்) கவனத்தில் எடுத்து செயலாற்றுக – மே பதினேழு இயக்கம். கடந்த 28.03.2020அன்று இந்திய ...

எங்களது வேண்டுகோளும் கோரிக்கையும் இதுதான் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி பேட்டி

எங்களது வேண்டுகோளும் கோரிக்கையும் இதுதான் நக்கீரன் இணையதளத்திற்கு மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய பேட்டி. அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்போம். ...