தமிழக அரசே !! போராடும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்று

தமிழக அரசே! நான்கு நாட்களாக போராடி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்று! ”சம வேலை! சம ஊதியம்” முறையினை உடனே அமல்படுத்து! 2009 க்கு ...

அரச பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான பெரும் போராட்டத்தினை நடத்துவோம்

தமிழ்நாடு கடற்கரையை ஒட்டி சாகர்மாலா திட்டத்தில் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் வரப் போகின்றன. ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் நாம் வெற்றி பெற்றால் அவர்கள் கடற்கரையில் இந்த அழிவுத் திட்டங்களைக் கொண்டுவர ...