நிமிர் வெளியீடுகள்

நிமிர் வெளியீட்டில் வெளியான இந்த புத்தகங்களைப் பெற
பின் வரும் வங்கிக் கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பிய பின்  இந்த படிவத்தை நிரப்பவும்.

Account Name: Nimir Publications
Account No: 1278 1150 0000 7792
Bank: Karur Vysya Bank
IFSC: KVBL0001278
Branch: Ashok Nagar Branch – Chennai

தகவல் உதவிக்கு  9841483235 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.