திருச்சி சிறப்பு முகாமில் உள்ள ஈழத் தமிழர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்! சிறப்பு முகாம்களை இழுத்து மூடு!

திருச்சி சிறப்பு முகாமில் உள்ள ஈழத் தமிழர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்! சிறப்பு முகாம்களை இழுத்து மூடு! – மே பதினேழு இயக்கம் திருச்சி மத்திய சிறை ...

செஞ்சட்டை மாநாட்டில் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் ஆற்றிய உரை

பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக செஞ்சட்டைப் பேரணி மற்றும் வர்க்க, வருண ஆதிக்க ஒழிப்பு மாநாடு 29-05-2022 ஞாயிறு மாலை மதுரையில் நடைபெற்றது. மாநாட்டில் மே பதினேழு ...