உயர்சாதியினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு கொடுக்கும் தீர்ப்பு! சமூகநீதி வரலாற்றில் கருப்பு நாள்!

உயர்சாதியினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு கொடுக்கும் தீர்ப்பு! சமூகநீதி வரலாற்றில் கருப்பு நாள்! – மே பதினேழு இயக்கம் சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன பின்னும் இந்திய ...

உயர்சாதி ஏழைகள் என பொருளாதார ரீதியலான 10% இட ஒதுக்கீடு வழங்கியது குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய நேர்காணல்

மாதம் 66,000 வரை ஊதியம், 5 ஏக்கர் வரை நிலம், 1000 ச.அடி வரை வீடு வைத்திருக்கும் உயர்சாதியினரை ஏழைகள் என கருதி, பொருளாதார ரீதியலான 10% ...