பிபிசி ஆவணப்பட திரையிட மே 17 இயக்கத்திற்கு அனுமதி மறுத்த திமுக, காவல்துறையை கண்டித்து எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை

பிபிசி ஆவணப்பட திரையிட மே 17 இயக்கத்திற்கு அனுமதி மறுத்த திமுக, காவல்துறையை கண்டித்து எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை. அனைவரும் மெளனம் கலைப்போம். இசுலாமியர் இனப்படுகொலை ஆவணத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்வோம்.

Leave a Reply