சனவரி 25 – மொழிப்போர் ஈகியர் நாள்

சனவரி 25 – மொழிப்போர் ஈகியர் நாள்

ஆரிய-பார்ப்பனியத்தின் இந்தி மொழித் திணிப்பிற்கு எதிரான மொழிப்போரில் தன்னுயிரை ஈந்து தாய்மொழி தமிழை காத்திட்ட மொழிப்போர் ஈகியருக்கு மே பதினேழு இயக்கத்தின் வீரவணக்கம்!

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply