தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் தோழர் கோவை. கு. இராமகிருட்டிணன் அவர்களின் இணையர் தோழர் வசந்தி அவர்கள் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் தோழர் கோவை. கு. இராமகிருட்டிணன் அவர்களின் இணையர் தோழர் வசந்தி அவர்கள் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply