புத்தகக் காட்சியின் நிமிர் அரங்கில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் தலைவர் தனியரசு ஆகியோர்

புத்தகக் காட்சியின் நிமிர் அரங்கில் (அரங்கு எண் 364, 365), முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் தலைவர் தனியரசு ஆகியோர்.

தொடர்புக்கு: 8939782116

Leave a Reply