தமிழின சிந்தனைச் சுடர் பேரா.நெடுஞ்செழியன் அவர்களுக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்ய தமிழ் நாடு அரசிற்கு மே பதினேழு இயக்கம் கோரிக்கை

தமிழின சிந்தனைச் சுடர்
பேரா.நெடுஞ்செழியன் அவர்களுக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்ய தமிழ் நாடு அரசிற்கு கோரிக்கை வைக்கிறோம்!

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply