மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் நிமிர் பதிப்பகம்!

மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் நிமிர் பதிப்பகம்!

வரும் செப்டம்பர் 23 முதல் அக்டோபர் 3 வரை, மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நாள்தோறும் காலை 11 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நடைபெறும் புத்தக கண்காட்சியில் நிமிர் பதிப்பகம் பங்கேற்கிறது.

அரங்கு எண் : 70

தமிழ்த்தேசியம், திராவிடம், அம்பேத்கரியம், மார்க்சியம், பெரியாரியம், சூழலியல், பொருளாதாரம், வரலாறு, தத்துவம், ஈழம், சாதி ஒழிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் அரங்கு எண் 70-ல் கிடைக்கும்.

தொடர்புக்கு: 8939782116

Leave a Reply