பார்ப்பன பாஜக அரசினால் 2017 செப்டம்பர் 1 அன்று படுகொலை செய்யப்பட்ட மருத்துவர் அனிதா அவர்களின் 5-ம் ஆண்டு நினைவு நாளில் மே பதினேழு இயக்கம் வீரவணக்கம் செலுத்துகிறது!

பார்ப்பன பாஜக அரசினால் 2017 செப்டம்பர் 1 அன்று படுகொலை செய்யப்பட்ட மருத்துவர் அனிதா அவர்களின் 5-ம் ஆண்டு நினைவு நாளில் மே பதினேழு இயக்கம் வீரவணக்கம் செலுத்துகிறது!

Leave a Reply