கார்கி பேசும் அறம் – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையதள கட்டுரை

கார்கி பேசும் அறம்
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையதள கட்டுரை

இந்திய சமூகத்தில் பிறந்த ஒரு பெண்ணுக்கு தான் பிறந்த நோடியிலிருந்து, இறக்கும் தருணம் வரை ஒவ்வொரு முடிவுக்கும் ஆயிரம் தடைகள், பல கடுமையான விமர்சனங்கள், வசவுகள் என வந்து குவிந்தவண்ணமே இருக்கும். இப்படியான ஒரு சூழலில் வளர்ந்த கார்கி எனும் பெண் தன் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான, கடினமான அதே சமயம் அறம் சார்ந்து நிற்கக் கூடிய ஒரு முடிவு எடுக்கிறார்.

கட்டுரையை வாசிக்க

Leave a Reply