கோவை வரலாறு மீட்பு மாநாட்டில் பங்கேற்கும் தலைவர்கள்

கோவை மறந்த விடுதலைப் போரை மீட்டெடுக்கும் வகையில் ஞாயிறு (12-06-22) மாலை கோவை விகேகே மேனன் சாலையில் மே பதினேழு இயக்கம் சார்பாக நடைபெறும் வரலாறு மீட்பு மாநாட்டில் பங்கேற்கும் தலைவர்கள்.

மே பதினேழு இயக்கம்

9884864010

Leave a Reply