வரலாற்றில் மறைக்கப்பட இந்தியாவின் முதல் விடுதலைப் போரான தமிழர்களின் கோவை போர் – வரலாறு மீட்பு மாநாடு

வரலாற்றில் மறைக்கப்பட இந்தியாவின் முதல் விடுதலைப் போரான தமிழர்களின் கோவை போர் குறித்தும், கோவை மறந்த விடுதலைப் போரை மீட்டெடுக்க மே பதினேழு இயக்கம் ஞாயிறு (12-06-22) அன்று கோவையில் நடத்தும் வரலாறு மீட்பு மாநாடு குறித்தும் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் ரெட் பிக்ஸ் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

யூடியூப் இணைப்பு:

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply