ஆங்கிலேய அரசின் விசுவாசியாக சிறை மீண்ட சாவர்க்கர் – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையதள கட்டுரை

ஆங்கிலேய அரசின் விசுவாசியாக சிறை மீண்ட சாவர்க்கர்
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையதள கட்டுரை

நேதாஜியின் இந்திய இராணுவத்தை வீழ்த்த இந்துத்துவ படைகளை ஆங்கிலேய படைகளுடன் இணைத்த சாவர்க்கர். ஆங்கிலேய அரசுடன் மற்றும் இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு பேசிக்கொன்டு முஸ்லீம் லீக் உடன் கூட்டணி வைத்த வரலாறு.

கட்டுரையை வாசிக்க:

Leave a Reply