இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடி உள்ளிட்டவை குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய நேர்காணல்

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடி, இராஜபக்சேவின் நிலை, இலங்கை அரசியலில் இந்தியா-மேற்குலகின் ஆர்வம், இலங்கை நிலையை பிரதிபலிக்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் ரெட்பிக்ஸ் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

யூடியூப் இணைப்பு:

மே பதினேழு இயக்கம்

9884864010

Leave a Reply