உழைக்கும் வர்க்க சிந்தனையாளர் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களின் 204-வது பிறந்த நாள் (மே 5, 1818)

அரசியல் பொருளாதாரம், வரலாற்று பொருள்வாதம் முதலான இயங்கியல் கோட்பாடுகளை உள்ளடக்கிய மார்க்சிய அரசியலின் தோற்றுவாய், உழைக்கும் வர்க்க சிந்தனையாளர் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களின் 204-வது பிறந்த நாளில் (மே 5, 1818) புகழ் வணக்கம் செலுத்துகிறோம்.

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply