நிமிர் பதிப்பகத்தின் வெளியீடு – தோழர் திருமுருகன் காந்தியின் “பாசிசத்தை வீழ்த்திய சோவியத் கம்யூனிஸ்ட்கள்: ஹிட்லர் வீழ்ந்த கதை” – சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நிமிர் அரங்கில் கிடைக்கும்

நிமிர் பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக, *தோழர் திருமுருகன் காந்தியின்*

*”பாசிசத்தை வீழ்த்திய சோவியத் கம்யூனிஸ்ட்கள்: ஹிட்லர் வீழ்ந்த கதை”*

நூல், சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நிமிர் அரங்கில் கிடைக்கிறது. இரண்டாம் உலகப்போரில் ஹிட்லர் வீழ்த்தப்பட்டதில் சோவியத் ரஷ்யாவின் பங்கு இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டு மேற்குலகத்தின் வெற்றியை போல் காட்டப்படுவதை விளக்குகிறார் தோழர் திருமுருகன் காந்தி.

நிமிர் அரங்கு எண்: 51, 52

நிமிர் பதிப்பகம்
8939782116

Leave a Reply