தமிழர்களின் வரலாற்றை புறக்கணிக்க முயலும் ஆர்எஸ்எஸ்-பாஜகவின் தமிழர் விரோத அரசியல் குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய நேர்காணல்

தமிழர்களின் வரலாற்றை புறக்கணிக்க முயலும் ஆர்எஸ்எஸ்-பாஜகவின் தமிழர் விரோத அரசியல் குறித்து மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அரண் செய் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

மே பதினேழு இயக்கம்

9884864010

Leave a Reply