புரட்சியாளர் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் 65-வது நினைவு நாள் (டிசம்பர் 6, 2021)

புரட்சியாளர் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் 65-வது நினைவு நாளில் (டிசம்பர் 6, 2021) அன்னாருக்கு மே பதினேழு இயக்கம் வீரவணக்கம் செலுத்துகிறது.

“கெடுவாய்ப்பாக நான் ஒரு தீண்டத்தகாத இந்துவாக பிறந்துவிட்டேன் . அதை தடுப்பது என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது . ஆனால் அருவருக்கத்தக்க இழிவான நிலையில் வாழ்வதை என்னால் தடுத்துக் கொள்ள முடியும் . எனவே நான் உறுதியாகக் கூறுகிறேன், நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன்!”
– புரட்சியாளர் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர்

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply