நவம்பர் 27 மாவீரர் நாள்

நவம்பர் 27 மாவீரர் நாள்

“எமது மாவீரர்கள் மகத்தான இலட்சியவாதிகள். தேசிய விடுதலை என்கின்ற உயரிய இலட்சியத்திற்காக வாழ்ந்து அந்த இலட்சியத்திற்காகத் தமது வாழ்வைத் தியாகம் செய்தவர்கள். இதனால்தான் இவர்கள் சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து வேறுபட்டுநிற்கிறார்கள், உயர்ந்துநிற்கிறார்கள். எமது தேசத்தின் வரலாற்றில் சங்கமமாகி நிற்கிறார்கள்.”

  • தமிழீழ தேசியத் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன்

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply