இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம், தமிழர்களின் மதம் குறித்த சர்ச்சையினால் ஏற்படும் அரசியல் மாற்றம் குறித்தும் தோழர் திருமுருகன் காந்தி நேர்காணல்

இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தை ஆர்எஸ்எஸ் கைப்பற்றும் அபாயம் குறித்தும், தமிழர்களின் மதம் குறித்த சர்ச்சையினால் ஏற்படும் அரசியல் மாற்றம் குறித்தும் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அரண் செய் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010

Leave a Reply