இந்தியாவின் கோர முகத்தை அம்பலப்படுத்திய திலீபன் – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தள கட்டுரை

இந்தியாவின் கோர முகத்தை அம்பலப்படுத்திய திலீபன்
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தள கட்டுரை

“எனக்கு என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர் கூட பலவந்தமாகவோ, சுய நினைவற்ற நிலையிலோ தர முயற்சிக்கக் கூடாது. அப்படி என் கோரிக்கை நிறைவேறாவிட்டால் நான் இறக்கும் மட்டும் எனக்கு எந்தவிதமான சிகிச்சையும் அளிக்கக் கூடாது. சுய நினைவோடு என்றாலும் சரி, சுயநினைவில்லை என்றாலும் சரி இதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் என்று சத்தியம் செய்து தாருங்கோ” என்று மருத்துவரிடம் சத்தியம் வாங்கியே உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பித்தார் திலீபன்.

கட்டுரையை வாசிக்க

மே 17 இயக்கக் குரல்
9444327010

Leave a Reply