செப்டம்பர் 15, அறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள்

செப்டம்பர் 15, அறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள்.

தந்தை பெரியாரின் சீடனாய் தமிழ்நாட்டிற்கென அரசியல் இலக்கணம் எழுதிய அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பிறந்த நாளில், தமிழ்நாட்டை கட்டமைப்பதில் அவரது பங்களிப்பை போற்றுவோம்.

Leave a Reply