ஹவாய் தீவை ஆக்கிரமித்த அமெரிக்கா – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தள கட்டுரை

ஹவாய் தீவை ஆக்கிரமித்த அமெரிக்கா
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தள கட்டுரை

1895 நில அபகரிப்பு சட்டம் இயற்றியது இதன் மூலம், அனைத்து பொது மக்களின் நிலங்களையும் அமெரிக்கா கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. பிறகு 1898 ஆண்டுவாக்கில் 18 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை அமெரிக்காவின் ஆளுகையின் கீழ் கொடுத்தது ஹவாய். அனைத்தும் கரும்பு சாகுபடி செய்யபட்ட நிலங்கள். 1959 அமெரிக்க காங்கிரஸ் Hawaii Admission Act ஒன்றை உருவாக்கியது. ஹவாய் 30,176.185 ஏக்கர் நிலங்களை அமெரிக்காவுக்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 1 $ டாலர் என்று 65 வருடங்கள் லீசுக்கு கொடுத்தது.

கட்டுரையை வாசிக்க

மே 17 இயக்கக் குரல்
9444327010

Leave a Reply