நான் உளவு பார்க்கப்பட்டது இதற்கு தான் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி ஆனந்த விகடனுக்கு வழங்கிய நேர்காணல்

தன்னுடைய தொலைபேசி மோடி அரசினால் உளவு பார்க்கப்பட்டதற்கும், 2017-2018 காலகட்டத்தில் அவர் மீதான தொடர் கைது, வழக்குகளுக்கும் தொடர்புடையதாக தோழர் திருமுருகன் காந்தி ஆனந்த விகடனுக்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

Leave a Reply