வாரம் ஒரு வரலாறு – தமிழகத்தில் வெள்ளையர் வருகை

வாரம் ஒரு வரலாறு

இன்று மாலை 7 மணிக்கு,

மே 17 இயக்க டிவிட்டர் (https://twitter.com/May17Movement) ஸ்பேஸ் அரங்கில்,

தமிழகத்தில் வெள்ளையர் வருகை

காலனிய வரலாறு – முதலாம் பாகம்
(கி.பி. 1500-1800 வரை)

(தமிழகத்தில் நடந்த மாற்றமும், சுரண்டலும்).

தோழர் திருமுருகன் காந்தி உரையாற்றுகிறார்

Leave a Reply