காசுமீர் தலைவர்களை ஏன் சந்திக்கிறார் மோடி? – மே 17 இயக்கக் குரல் கட்டுரை

காசுமீர் தலைவர்களை ஏன் சந்திக்கிறார் மோடி?
– மே 17 இயக்கக் குரல் கட்டுரை

காசுமீர் பிரச்சனை இந்தியாவின் கையிலிருந்து சர்வதேச தளத்திற்கு நகர்ந்திருப்பதை மோடி அரசு கண்டு பதட்டமடைந்திருந்தது. …காசுமீர் தலைவர்களை மோடி சந்தித்த (24-06-2021) தினத்திற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன் கத்தார் நாட்டில் தாலிபன்களின் பிரதிநிதிகளை இந்தியாவின் வெளியுறவுக்குழு சந்தித்தது எனும் செய்தியை கத்தாரின் அதிகாரி வெளிப்படுத்தினார். தாலிபன்களுடன் இந்தியாவினால் உறவுவை ஏற்படுத்திக்கொள்ள இயலவில்லையெனில்…

கட்டுரையை வாசிக்க:

மே 17 இயக்கக் குரல்
9444327010 

Leave a Reply