“ப்ளாச்சிமடா” மையிலம்மா, “இடிந்தகரை” சுந்தரி : சூழலியல் போராட்டத்தில் பெண்கள் – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தளக் கட்டுரை

“ப்ளாச்சிமடா” மையிலம்மா, “இடிந்தகரை” சுந்தரி : சூழலியல் போராட்டத்தில் பெண்கள்
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தளக் கட்டுரை

சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பிற்காக எத்தனையோ சட்டங்களும் கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கபட்டாலும், இன்றும் தாராளமயம் தனியார்மயம் என்ற பெயரால் நாட்டின் வளங்கள் பெரும் முதலாளிகளால் சுரண்டப்பட்டு வருகின்றன. அவர்களை எதிர்த்து அழிவில் இருந்து இயற்கையை காப்பாற்ற மக்கள் தன்யெழுச்சியாக நடத்திய சில போராட்டங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

கட்டுரையை வாசிக்க:

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010, 9444327010

Leave a Reply