இது தமிழ்நாடு தான் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி நேர்காணல்

இந்திய ஒன்றிய அரசிற்கும், மாநில அரசிற்கும் இடையே உள்ள உறவு குறித்தும், ஒன்றிய அரசு, தமிழ் நாடு என்ற வார்த்தை பயன்பாடுகள் பின்னால் இருக்கும் அரசியல் குறித்தும், மாநில சுயாட்சி குறித்தும் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி, அரன் செய் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

இந்திய ஒன்றிய அரசிற்கும், மாநில அரசிற்கும் இடையே உள்ள உறவு குறித்தும், ஒன்றிய அரசு, தமிழ் நாடு என்ற வார்த்தை பயன்பாடுகள் பின்னால் இருக்கும் அரசியல் குறித்தும், மாநில சுயாட்சி குறித்தும் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி, அரன் செய் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.


மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010, 9444327010

Leave a Reply