இலட்சத்தீவில் என்ன நடக்கிறது? காவிப்பேரலையில் மூழ்கடிக்கப்படும் இலட்சத்தீவின் பூர்வகுடிகள்! – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தளக் கட்டுரை

இலட்சத்தீவில் என்ன நடக்கிறது? காவிப்பேரலையில் மூழ்கடிக்கப்படும் இலட்சத்தீவின் பூர்வகுடிகள்!
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தளக் கட்டுரை

மாட்டிறைச்சிக்கு தடை, மதுவிற்கு அனுமதி, இஸ்லாமியர்களின் நிலங்களை கையகப்படுத்துதல், வளர்ச்சி என்ற பெயரில் இயற்கையை நாசம் செய்வது… இது ஏதோ ஒரு பாஜக ஆளும் வடஇந்திய மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படுபவை அல்ல. எந்த செய்திகளிலும் அடிபடாத, அமைதியான இலட்சத்தீவுகளில் ஒன்றிய பாஜக அரசு செய்யும் அடவாடி தான் இது.

கட்டுரையை வாசிக்க:

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010, 9444327010 

Leave a Reply