பாலஸ்தீனத்தின் பக்கமே நாம் நிற்க வேண்டும் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி நேர்காணல்

நாம் ஏன் பாலஸ்தீன மக்களோடு நிற்கவேண்டும் என்ற அவசியத்தை விளக்கி மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி லிபர்டி தமிழ் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய பாலஸ்தீனம்-இசுரேல் குறித்தான நேர்காணல்

Leave a Reply