தமிழின அழிப்பும் ஐ. நா. வின் நீதியும் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி உரை

- in ஈழ விடுதலை

ஐரோப்பிய பெரியாரிய அம்பேத்கரிய தோழர்களின் கூட்டமைப்பு சார்பாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இணைய வழி கருத்தரங்கில், “தமிழின அழிப்பும் ஐ. நா. வின் நீதியும்” என்ற தலைப்பில் தோழர் திருமுருகன் காந்தி ஆற்றிய உரையின் ஒலிவடிவம்.

Leave a Reply