ஹிட்லர் வீழ்ந்த கதை: இரண்டாம் உலகப்போர் வெற்றியின் 72-ஆம் ஆண்டு – பாசிசத்தை வீழ்த்திய சோவியத் யூனியன் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி உரை

மே 17 இயக்க Twitter Spaces அரங்கில்,
ஹிட்லர் வீழ்ந்த கதை: இரண்டாம் உலகப்போர் வெற்றியின் 72-ஆம் ஆண்டு – பாசிசத்தை வீழ்த்திய சோவியத் யூனியன்
என்ற தலைப்பின் கீழ், மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி ஆற்றிய உரை, தற்போது ஒலி வடிவில்

Leave a Reply