பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்களின் பிறந்த நாள்

தமிழருக்கு தமிழுணர்வூட்டிய பொதுவுடைமைப் போராளி, தமிழ்த்தேசிய கவி, புரட்சிப் பாவலர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்களின் பிறந்த நாளில் (29-04-1891) தமிழுக்காற்றிய அவரது பணியினைப் போற்றுவோம்!

மே பதினேழு இயக்கம்
9884864010 | 9444327010

Leave a Reply