மோடியின் வட்டிக்கடை ஆட்சி – தோழர் திருமுருகன் காந்தி நேர்காணல்

ஸ்டெர்லைட்டு ஆலை திறப்பு குறித்து மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் அரன்செய் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

Leave a Reply