வீழட்டும் அதிமுக-பாஜக! வெல்லட்டும் தமிழ்நாடு!! – பாடல்

வீழட்டும் அதிமுக-பாஜக! வெல்லட்டும் தமிழ்நாடு!! – பாடல்

2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான மே பதினேழு இயக்கத்தின் பாடல்.

#வீழட்டும்_அதிமுக_பாஜக#வெல்லட்டும்_தமிழ்நாடு

Leave a Reply