தமிழ்நாட்டு அரசியல் சூழல் குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய நேர்காணல்

தமிழ்நாட்டு அரசியல் சூழல் குறித்தும், பாஜகவின் அரசியல் குறித்தும் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி, நக்கீரன் இணைய தொலைக்காட்சிக்கு வழங்கிய விரிவான நேர்காணல்.

Leave a Reply