இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் 7-ம் ஆண்டு நினைவை போற்றுவோம்!

இயற்கை விவசாயத்தின் மூலம் தன்னிறைவை அடைய முடியும் என்று தற்சார்பு பொருளாதாரத்திற்கு வித்திட்ட, இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் 7-ம் ஆண்டு நினைவை போற்றுவோம்!

மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply