வா தோழா வா – உழவர் போராட்ட எழுச்சிப் பாடல்

வா தோழா வா – உழவர் போராட்ட எழுச்சிப் பாடல்

கார்பரேட் ஆதரவான மூன்று வேளாண் விரோத திரும்பப்பெற கோரி டில்லியை முற்றுகையிட்டு போராடி வரும் உழவர்களுக்கு ஆதரவாக மே பதினேழு இயக்க இசைக்குழுவினரால் உருவாக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட எழுச்சிப் பாடல்.

Leave a Reply