வேல் யாத்திரை என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டில் கலவரம் உண்டாக்க முயலும் பாஜக அரசியலின் பின்னணி – தோழர் திருமுருகன் காந்தி நேர்காணல்

வேல் யாத்திரை என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டில் கலவரம் உண்டாக்க முயலும் பாஜக அரசியலின் பின்னணியை விளக்குகிறார் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி.

Leave a Reply