பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்தும் அதன் மூலம் தமிழ்நாடு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய நேர்காணல்

பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்தும் அதன் மூலம் தமிழ்நாடு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் குறித்து மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி ரெட்பிக்ஸ் இணைய தொலைகாட்சிக்கு வழங்கிய நேர்காணல்!

Leave a Reply