தமிழ்நாட்டு மருத்துவ இடங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கான 50% இட ஒதுக்கீட்டை பாஜக மறுத்ததன் பின்னணியை தோழர் திருமுருகன் காந்தி விளக்கும் நேர்காணல்

இந்திய தொகுப்பிற்கான தமிழ்நாட்டு மருத்துவ இடங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கான 50% இட ஒதுக்கீட்டை பாஜக மறுத்ததன் பின்னணியை, மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி விளக்கும் நேர்காணல்.

Leave a Reply