மே 17 இயக்க குரல் கட்டுரைகளை இனி கீற்று இணைய தளத்திலும் தோழர்கள் வாசிக்கலாம்

- in நிமிர், மே 17

மே 17 இயக்க குரல் கட்டுரைகளை இனி கீற்று இணைய தளத்திலும் தோழர்கள் வாசிக்கலாம்.
http://keetru.com/…/17-movemen…/may17-movement-voice-mar2020 வாய்ப்புள்ள தோழர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.

குரல் கட்டுரைகளை வெளியிட்ட கீற்று இணையத்தளத்திற்கு மே 17 இயக்கத்தின் சார்பில் நன்றிகள்

Leave a Reply