வேலூர் காட்பாடியில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு மே17 இயக்கத் தோழர்கள் நிவாரணஉதவி

- in கொரோனா, வேலூர்

வேலூர் காட்பாடியில் நரிக்குறவர்கள் மற்றும் சாலைகளில் வசிப்பவர்கள் இந்த ஊரடங்கால் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தேவையான உதவிப் பொருட்கள் மே17 இயக்கத் தோழர்களால் வழங்கப்பட்டது.

மே 17 இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply