‘கொரோனா தொற்று உருவாக்கும் மாற்றங்கள்’ குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் முகநூல் நேரலை

‘கொரோனா தொற்று உருவாக்கும் மாற்றங்கள்’ குறித்து மே17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் நாளை (25.04.2020) சனிகிழமை காலை 11.30 மணிக்கு மே17 இயக்க முகநூல் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசவிருக்கிறார். காணத்தவறாதீர்கள்.

https://www.facebook.com/mayseventeenmovement

மே 17 இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply