வேலூரில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கு மே17 இயக்கத் தோழர்கள் உணவு பொருட்கள் வழங்கினார்கள்

- in கொரோனா, வேலூர்

வேலூரில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கு மே17 இயக்கத்தோழர்கள் உணவு பொருட்கள் வழங்கினார்கள்.

மே17 இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply