பல்லிளிக்கும் தேசபக்தி – தமிழக ராசு கேட்டது 13,000 இந்திய அரசு கொடுத்தது வெறும் 510 கோடி – தோழர் திருமுருகன் காந்தி

தமிழனின் வரிப்பணம் மார்வாடி பனியா சேட்டுகளுக்கா? நெருக்கடி காலங்களில் கூட தமிழனை அழிப்பது தான் உம் தேசபக்தியா? மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி கேள்வி.

Leave a Reply