எங்களது வேண்டுகோளும் கோரிக்கையும் இதுதான் – தோழர் திருமுருகன் காந்தி பேட்டி

எங்களது வேண்டுகோளும் கோரிக்கையும் இதுதான் நக்கீரன் இணையதளத்திற்கு மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி வழங்கிய பேட்டி.

அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்போம்.

Leave a Reply