தமிழக அரசே!  வாடகைப் பணத்தை தளர்த்திட உத்தரவிடு!

தமிழக அரசே!  வாடகைப் பணத்தை தளர்த்திட உத்தரவிடு!

வாடகை வீடுகளில் குடியிருப்போருக்கான வாடகைப் பணத்தினை தற்காலிகமாக தளர்த்திடும் வகையில் அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply