தமிழக அரசே! கடன்கள், EMIகளிலிருந்து உடனடியாக விலக்கு அறிவித்திடு!

தமிழக அரசே! கடன்கள், EMIகளிலிருந்து உடனடியாக விலக்கு அறிவித்திடு!

கடன்கள், வட்டிகள், EMI போன்றவற்றிலிருந்து அனைத்து பொதுமக்களுக்கும், நிறுவனங்களுக்கும் விலக்கு அளித்திட அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply